Hög 1-årsöverlevnad för extremt tidigt födda

Varje dag föds ett barn mer än 12 veckor för tidigt i Sverige. Överlevnaden för dessa extremt för tidigt födda barn är högre i Sverige jämfört med omvärlden. Men hur går det på sikt och vad kan göras bättre?

Bakgrunden till EXPRESS (Extremely Preterm Infant Study in Sweden) är den debatt som pågår om vården av de extremt för tidigt födda barnen, om deras risker att dö och att ådra sig skador som kan medföra framtida funktionshinder. Fram till nu har det inte funnits en aktuell och landsomfattande kartläggning som kunnat ge stöd i dessa frågor åt familjer, beslutsfattare och personal i vården.

Håller tumme

Under en 3-årsperiod, från 2004 till 2007, samlades uppgifter in om alla barn födda i Sverige före 27 fullbordade graviditetsveckor. Totalt inkluderades 1011 barn, varav 707 var levandefödda och 304 var dödfödda. Nittioen procent av de levande födda barnen vårdades på neonatala intensivvårdsavdelningar, och av dessa överlevde 78% till 1 års ålder. Den höga överlevnaden beror på ett aktivt omhändertagande av den gravida kvinnan, och på intensivvård och god omvårdnad av barnen.

Bland de överlevande barnen uppvisade drygt hälften (55%) en eller flera komplikationer i nyföddhetsperioden. Sjuklighet i nyföddhetsperioden är inte detsamma som bestående handikapp, mycket kan läka ut med tiden. Men den höga frekvensen nyföddhetsproblem, samt att komplikationer kan visa sig senare, gör att barnen behöver följas upp under en längre tid. Visionen är att våra ”nya överlevare” ska uppnå fullgod hälsa, som barn och vuxna.

Karel Maršál
Professor emeritus vid Lunds Universitetssjukhus
Huvudansvarig för EXPRESS


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /www/webvol15/22/zs072k8pwco0vjz/express-study.se/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /www/webvol15/22/zs072k8pwco0vjz/express-study.se/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853