Målsättning

EXPRESS-studiens övergripande målsättningar är att:

1. öka kunskap om faktorer som kan ha betydelse för att förhindra extrem för tidig förlossning

2. förbättra den medicinska vården för barn som är födda så tidigt i graviditeten

3. befrämja livslång hälsa för dessa ”nya överlevare”

4. ligga till grund för utveckling av ett nationellt kvalitetsinstrument som ska möjliggöra likvärdig vård och behandling i Sverige för gravida kvinnor och deras barn.