Kontakt

Karel Marsal
Professor, obstetrik-gynekologi Lunds Universitet mobil; 0708-344717

Fredrik Serenius
Professor, pediatrik Institutionen för Kvinnor och Barns hälsa och Akademiska barnsjukhuset mobil; 0705-67 28 94

Bo Strömberg
Docent, pediatrik, Uppsala Universitet mobil; 070-600 03 01

Mikael Norman
Professor, pediatrik med särskild inriktning mot neonatologi Karolinska Institutet Verksamhetschef neonatologi, Astrid Lindgrens barnsjukhus mobil; 070-002 1007

Elisabeth Olhager, webb-ansvarig
Med dr, pediatrik med särskild inriktning mot neonatologi,
Verksamhetschef neonatologi, Skånes Universitetssjukhus, Lund
mobil:046-17 82 86