EXPRESS huvudstudie

De flesta barn som föds mellan 12 och 17 veckor för tidigt överlever. Det är glädjande, men vi vet inte hur det går för barnen under uppväxten. Hur växer de? Fungerar syn och hörsel? Är de lika intelligenta som andra barn? Det finns många frågor som både föräldrar och vi som arbetar med dessa barn vill ha svar på.

I EXPRESS-studien undersöktes alla barn som var födda innan 27 graviditetsveckor, vid 2,5 års ålder. Barnen fick genomgå en omfattande utredning med:

Psykologtestning

Läkarundersökning

Ögonundersökning

Längd och viktmätning

Föräldrarna fick svara på frågor om hur de upplevde sitt barn

Eftersom det är viktigt att ta reda på om de för tidigt födda barnen hade utvecklats och hur de fungerade jämfört med full friska barn som var födda i normal tid, jämfördes varje för tidigt fött barns resultat med ett barn som var född  normal tid.

Index barn= Född innan 27 graviditetsveckor

Kontroll barn=Född i normal tid

En forskargrupp håller nu på att sammanställa resultaten från alla undersökningar och vi kommer inom kort att publicera resultaten på EXPRESS hemsida.

6, 5 års uppföljning

De flesta barn som föds mellan 12 och 17 veckor för tidigt överlever. Det är glädjande, men vi vet inte hur det går för barnen under uppväxten. Hur växer de? Fungerar syn och hörsel? Är de lika intelligenta som andra barn? Det finns många frågor som både föräldrar och vi som arbetar med dessa barn vill ha svar på. I EXPRESS-studien undersöktes alla barn som var födda innan 27 graviditetsveckor, vid 2,5 års ålder. Barnen fick genomgå en omfattande utredning och resultaten från den uppföljningen kommer inom kort att publiceras.

Det är viktigt att vi fortsätter att ta reda på hur det går för extremt för tidigt födda barn. Vi vet inte om problem som fanns vid 2,5 års ålder blir bättre eller förvärras ju äldre barnet blir. Uppstår det nya svårigheter? De barn som hade vixit dåligt vid 2,5 års ålder, har de vuxit i kapp vid 6,5 års ålder? Är det vanligt med ADHD bland extremt för tidigt födda barn?

Just nu pågår 6,5 årsuppföljningen. Barnet kallas till sjukhuset, oftast till det Universitetssjukhus där barnet har vårdats.

Barnet genomgår en omfattande undersökning av

Psykolog

Sjukgymnast

Ögonläkare

Vikt och längdmätning

Föräldrarna svarar på frågor om hur de upplever sitt barn

Om du har frågor om 6,5 års uppföljningen är du välkommen att kontakta de som är ansvariga för studien i den region där du bor.


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /www/webvol15/22/zs072k8pwco0vjz/express-study.se/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /www/webvol15/22/zs072k8pwco0vjz/express-study.se/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853