EXPRESS-ROP

För tidigt födda barn kan i nyföddhetsperioden drabbas av näthinneförändringar, sk prematuritetsretinopati – ROP (av engelskans ”retinopathy of prematurity”).Vid svår form av ROP krävs behandling, oftast med laser, för att förhindra att ROP-sjukdomen går vidare och leder till näthinneavlossning och försämrad syn eller till och med blindhet. För tidigt födda barn, även de utan ROP, har också en ökad risk för andra syn- och ögonproblem, framför allt olika former av brytningsfel och skelning.

EXPRESS-studien omfattar ögonundersökningar i nyföddhetsperioden, vid 2,5 år samt vid 6,5 år. I nyföddhetsperioden görs upprepade ögonundersökningar varje till varannan vecka för att upptäcka de barn som har ROP av sådan grad att de
 kan behöva behandling. Av de 506 barnen i EXPRESS-studien, som överlevde så länge att kompletta ROP-undersökningar kunde genomföras, visade det sig att 73% hade någon form av ROP och att 20% hade så svår ROP att de behövde behandling, i de flesta fall med laser. Risken för ROP och fr.a. för behandlingskrävande ROP, var störst bland de allra mest omogna barnen. Detaljerade analyser av förloppet av näthinnesjukdomen ROP, visade också att de mest omogna barnen hade en tidigare debut av sin ROP, och krävde tidigare behandling. Inget barn behövde dock behandling före mognadsvecka 32. Dessa faktorer är viktiga att ta hänsyn till vid omhändertagande av extremt tidigt födda barn, inte minst vid övervägande av transport till hemsjukhuset. Resultaten av ögondelen inom EXPRESS-studien har lett till modifiering och förbättring av nationella rekommendationer för rutiner och kriterier av ögonundersökningar av för tidigt födda barn i nyföddhetsperioden i Sverige (swedeye.org).

Vid 2,5 års ålder genomfördes testning av barnens synfunktion, oftast vid något av landets regionsjukhus. I undersökningen ingick testning av barnets syn, eventuell skelning, djupseende, brytningsfel, och en bedömning av ögats olika delar, fr.a. näthinnan. Det visade sig att en tredjedel (33%) av barnen hade någon form av syn – eller ögonproblem. Fyra barn (1%) var blinda på båda ögonen och ytterligare fyra på sitt ena öga.  Skelning förekom hos 14% av barnen och en fjärdedel av barnen hade brytningsfel. Barnen som hade haft svår ROP hade som förväntat de största riskerna för syn- och ögonproblem. Undersökningar vid 2,5 års ålder är förstås relativt grova och undersökningarna vid 6,5 år kommer att ge en betydligt mer detaljerad bild av barnens synfunktion. Då kommer det dessutom att finnas möjlighet till jämförelse med synfunktionen hos en kontrollgrupp av barn födda i normal tid, som då också genomgått samma undersökningar.


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /www/webvol15/22/zs072k8pwco0vjz/express-study.se/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /www/webvol15/22/zs072k8pwco0vjz/express-study.se/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853