Resultat

De flesta barn som föds innan 27 graviditetsveckor överlever tack vare ett aktivt omhändertagande av mamman och barnet. Barn som föds upp till 17 veckor för tidigt överlever. Hur går det för barnen? I maj 2013 presenterades resultaten av hur de extremt för tidigt födda barnen hade utvecklats vid 2,5 års ålder.

Mellan den 1 april 2004 och 31 mars 2007 föddes 1011 barn i Sverige innan 27 graviditetsveckor. Av dessa var 707 levande födda och 497 levde vid 1 års ålder. Vid 2,5 års ålder levde 491 barn, av dessa  har 456 blivit undersökta och testade.

Barnens kognition, språkutveckling och motoriska färdigheter har testats med ”Bayley Scales of Infants and Toddler Development”.

Barnen gjorde också en ögonundersökning.

En neurologisk undersökning gjordes också.

De för tidigt födda barnen jämfördes med 715 barn som var födda i normal graviditetstid (fullgångna barn).

Vad visade undersökningarna?

De för tidigt födda barnen hade sämre resultat i kognition, språkutveckling och motoriska färdigheter. Ju mer för tidigt fött barnet är, desto sämre resultat. V.g. se bild!

Kognition: 88,8% av de för tidigt födda hade normal eller lätt nedsatt kognition. Hos barn födda i normal tid var motsvarande siffra 99,5%. Måttlig kognitiv nedsättning hade 5,0% av de för tidigt födda (20 barn). Allvarlig kognitivstörning hade 6,3% av de för tidigt födda. Motsvarande siffror för barn födda i normal tid är 0,3% för måttlig nedsättning och 0,3% för allvarlig nedsättning av den kognitiva förmågan.

Språkutveckling: Normal eller lätt försämrad språkutveckling fanns hos 83,9% för tidigt födda och hos 97,5% barn födda i normal tid.

Motoriskutveckling: Normal eller lätt nedsatt motorisk utveckling fanns hos 84,8% av de prematura. Motsvarande siffra var 98,6 hos barn födda i normal tid.

Måttlig till svår mental utvecklingsförsening fanns hos 20% för tidigt födda (88 barn). Hos barn födda i normal tid var det 2,8%.

Fyra barn var blinda och ett barn var döv.

Cerebral pares (CP): 32 av de för tidigt födda barnen hade CP, vilket motsvarar 7%. Av dessa hade 13 barn mild CP, 13 hade måttlig och 6 hade svår CP. Ett barn av barnen födda i normal tid hade CP.

CP-skada kan vara av olika typer. Fem barn hade CP-skada där ena sidan av kroppen var påverkad (hemiplegi). Tre barn var förlamade i både övre och nedre del av kroppen (quadriplegi). Fyra barn hade allvarlig störning med ofrivilliga rörelser (dyskinesi). Bland barnen med CP-skada var ett barn blint och ett döv.

Vid en total bedömning av underökningarna vid 2.5 års ålder (Bayley testerna, mental utvecklingsförsening, CP-skada och hörsel- eller synnedsättning) bedömdes 73% av de för tidigt födda vara helt friska eller ha en mild funktionsnedsättning. Hos de fullgångna barnen var det 97% barn. 16% av de för tidigt födda barnen bedömdes ha måttlig och 11% allvarlig funktionsnedsättning. Motsvarande siffror för fullgångna barn var 3% (måttlig funktionsnedsättning) och 0,3% (svår funktionsnedsättning).

 

Kognition är en psykologisk term och är ett samlingsnamn för de mentala processerna som handlar om kunskap, tänkande och information. När man testar kognition bedöms hjärnans olika funktioner, såsom tänkande, uppmärksamhet, minne, inlärning, medvetande och problemlösning.

Figure 2

.

 

 

 

 


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /www/webvol15/22/zs072k8pwco0vjz/express-study.se/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /www/webvol15/22/zs072k8pwco0vjz/express-study.se/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853